Rolovacie brány a rolovacie mreže
robustné a spoľahlivé v náročnej každodennej prevádzke
Rolovacie brány a rolovacie mreže Rolovacie brány a rolovacie mreže

Rolovacie brány a rolovacie mreže - hospodárne, robustné a spoľahlivé


Rolovacie brány a rolovacie mreže Hörmann z hliníka, ocele a ušľachtilej ocele sú vďaka svojej geniálne jednoduchej konštrukcii len s malým množstvom komponentov mimoriadne hospodárne. To sú ukončenia, ktoré sa v každodennej prevádzke vždy znovu osvedčia. Rolovacie brány a rolovacie mreže nezaberajú okolo otvoru takmer žiadne miesto. Navíjajú sa kompaktne za prekladom. Po stranách a v oblasti stropu sa nestratí žiadny cenný priestor haly.

Vysoká špecializácia v konštrukcii rolovacích brán a rolovacích mreží Hörmann ďaleko presahuje normálny štandard. Realizácia atypických riešení patrí pre náš výkonný tím ku každodennému obchodu.
Ďalšie informácie nájdete v katalógu , ako aj v montážnych údajoch.
   
Rýchlejšie a bezpečnejšie vďaka predbiehajúcej svetelnej závore VLR
Rolovacie brány a rolovacie mreže Rolovacie brány a rolovacie mreže
Svetelná závora pohybujúca sa súbežne s podlahovým profilom rozpozná prekážky už pred dotykom a zastaví bránu takpovediac v predstihu. Tak sa bezpečne zabráni zraneniu osôb alebo materiálnym škodám.

Systém integrovaný v koncoch podlahového profilu je úplne obkolesený vodiacimi koľajnicami. Pri nasadení na podlahu sa svojím patentovaným mechanizmom samočinne ponorí do parkovacej polohy. Tak je takmer neviditeľný a optimálne chránený proti poškodeniu.

S VLR dodržujú aj rolovacie brány s pohonmi s rýchlym chodom;(24 ot./min na navíjacom hriadeli) suverénne zákonom stanovené hraničné hodnoty zatváracích síl brány. Riešenie, ktoré;zaručuje aj v prepravných cestách s rolovacími bránami, rýchly a bezpečný priebeh výroby a logistiky.
Oceľ "full hard"
Rolovacie brány a rolovacie mreže - hospodárne, robustné a spoľahlivéOceľ »full hard« profilov S Decotherm® zvyšuje odolnosť voči ohybu o trojnásobok a odolnosť voči ohnutiu o 10% oproti profilom zo štandardného materiálu. To robí brány a mreže mimoriadne robustné voči poškodeniam a stabilné pri zaťažení vetrom.
Brány sa zatvárajú tesnejšie a šetrnejšie
Rolovacie brány a rolovacie mreže Rolovacie brány a rolovacie mreže
Systém ZAK® posúva baly na konzolách a precízne vedie pancier, aby vošiel vždy kolmo do vodiacich koľajníc.

Prednosti systému ZAK®:

- fúga medzi závesom rolovacej brány a prekladom sa zatvorí, brána je tesnejšia
- menší oder a trenie na závese rolovacej brány, brána zostáva dlhšie pekná
- výrazne nižšia hlučnosť chodu
- menšia potreba prekladu
   

Hľadať tovar:

pondelok, 25.03.2019

registrácia domény, webdesign & webhosting - www.poruban.sk  ©2019