Dobré dôvody pre Hörmann             
              Vedúca firma na trhu vytvára inovácie                       

                                               Sekcionálne garážové brány
                                                                              Deň čo deň viac komfortu a bezpečnosti

        

1.

Garážové brány Hörmann

sa vyznačujú rovnako vysokými lamelami s presne lícujúcimi rozdeleniami prelisov

 

2.

Harmonický celkový dojem

Rovnaký vzhľad zárubne a krídla brány

3.

Komfortná kontrola polohy brány

Pohodlná a bezpečná dvojsmerná rádiová technika

 

 4.

Bezpečnostné znaky
podľa európskej
normy 13241-1

U firmy Hörmann sú sekcionálne brány preskúšané a certifikované jednotlivo aj  s pohonom v súlade s náročnými bezpečnostnými požiadavkami európskej normy 13241-1.

 

Ochrana pred privretím prstov
z vonkajšej a vnútornej strany
a na závesoch

 Technika tažných pružín so systémom pružina v pružine

  Technika torzných pružín s integrovaným zabezpečením pri zlomení pružiny

Bezpečné vedenie brány v bezpečnostných vodiacich koľajniciach

 5.

Praktické riešenia

Integrované dvere bez vysokého prahu. Pre jednoduchý prechod osôb do Vašej garáže odporúčame integrované dvere. Takto môžete vybrať z garáže bicykle alebo záhradné náradie bez toho, aby ste otvorili Vašu bránu

 

 6.

Účinná tepelná izolácia

Vždy vtedy, keď je garáž integrovaná v dome, odporúča sa dobre zaizolovaná garážová brána. Pomocou Hörmann ThermoFrame zlepšíte aj tak dobré izolačné vlastnosti brány LPU

 

 7.

Optimálna dlhodobá ochrana

Plastová päta zárubne s výškou 4 cm, odolná voči krehnutiu, trvalo chráni Vašu bránu pred možnou koróziou a v porovnaní s riešeniami konkurencie aj pri trvalej vlhkosti.

8.

Samozrejme viac bezpečnosti
Bezpečne vo dne i v noci vďaka automatickému blokovaniu brány

SupraMatic
Supra rýchly pohon s mnohými
prídavnými funkciami             Sériovo s ručným vysielačom
HS 5 BS v čiernej farbe

ProMatic
Cenovo výhodný vstup do
prémiovej kvality Hörmann
Sériovo s ručným vysielačom
HS 2 BS v čiernej farbe

• tichý chod
• rýchlosť 22 cm/s
• 128-bitové kódovanie
• reakcia na prekážku
• jednoduché programovanie
• zabezpečenie voči nadvihnutiu
• kontrola polohy brány
(otvorená / zatvorená)
• nízka spotreba v režime
standby = 1 W
• dodatočná výška otvorenia
(medzipoloha)

   

                 BiSecure

 

Hľadať tovar:

štvrtok, 25.04.2019

registrácia domény, webdesign & webhosting - www.poruban.sk  ©2019