Nehody sa stávajú a môžu sa stať v najneočakávanejších situáciách. Aj keď si dávate pozor, môže sa stať, že narazíte do garážových dverí svojím vozidlom. Napriek strachu a vyľakaniu, ktoré v tej chvíli pocítite, je dôležité v takýchto situáciách zachovať chladnú hlavu a konať racionálne. Ak sa vám podobná situácia stane, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Zastavte vozidlo a uistite sa, že ste v bezpečí – hneď po náraze vypnite motor a zabrzdite vozidlo. Uistite sa, že ste v bezpečí a nehrozí vám ďalšie nebezpečenstvo. V prípade, že ste v aute išli s ďalšími pasažiermi, uistite sa, že sú takisto v poriadku.

Posúďte rozsah škôd – po zaistení vlastného bezpečia je dôležitým krokom zhodnotiť rozsah škôd na vozidle a na garáži. Skúste zistiť, či sú garážové dvere poškodené len mierne, prípadne či nie je porušené elektronické príslušenstvo.

Kontaktujte poisťovňu – pokiaľ máte dojednané poistenie, ktoré zahŕňa takúto udalosť,

po zhodnotení škôd kontaktujte svoju poisťovňu a oznámte im poistnú udalosť a mieru poškodenia, ktorú ste spôsobili. Poskytnite im všetky relevantné informácie a postupujte podľa ich pokynov ohľadom nahlásenia a zdokumentovania škody.

V prípade vážnejších poškodení garážových dverí kontaktujte odborníka. Odhadne rozsah škôd a zhodnotí, ako postupovať ďalej.

Dokumentujte škody – je dôležité zdokumentovať škody, ktoré na garážových dverách vznikli. Urobte fotografie poškodeného vozidla a dverí z rôznych uhlov. Zaznamenajte taktiež všetky relevantné informácie, ako dátum a čas nehody. Tieto informácie môžu poslúžiť pri posúdení nároku na poistné plnenie za opravu garáže.

Oprava škôd – po zhodnotení rozsahu škôd a konzultácii s odborníkom je čas na opravu garáže. Niektoré opravy môžu vyžadovať profesionálnu pomoc, preto myslite na to, že môžu trvať aj dlhší čas. Aby nedošlo k odvedeniu nekvalitnej práce, zverte opravu profesionálnym odborníkom.

Poučenie do budúcnosti – po dokončení opráv, odstránení spôsobených škôd na vozidle a uvedení garážovej brány do pôvodného stavu si z tohto nepríjemného zážitku môžete zobrať ponaučenie. Zvážte inštaláciu bezpečnostných prvkov, ako sú parkovacie senzory alebo kamery, ktoré vám pomôžu vyhnúť sa podobným kolíziám.

Náraz do garážovej brány je nepríjemná situácia, ale dôležité je zostať pokojný a postupovať systematicky. S dodržaním týchto krokov minimalizujete škody a riziko úrazu. Nezabudnite kontaktovať odborníka na opravu garáže a poisťovňu, ktorí vám pomôžu s opravami a náhradou vzniknutých škôd.