Do boku posuvná sekcionálna brána HST

Plná výška prejazdu a jednoduchý prechod

Presvedčivá technika s optimálne nastaveným hnacím systémom alebo ako brána s ručným ovládaním. NOVINKA : Automatická funkcia integrovaných dverí ovládatelná prostredníctvom madla brány. Do boku posuvnej bráne HST máte možnosť si individualne nastaviť šírku prechodu na pohone. Užší pre osoby, väčší keď chcete vyjsť s bicyklom alebo motocyklom. Stačí krátke stlačenie madla a brána sa automaticky presunie do nastavenej polohy. Ďalšie stlačenie madla bránu automaticky zavrie.

Sekcionálna brána HST

Rádiový systém BiSecure
Moderný rádiový systém pre pohony garážových a vjazdových brán. Komfort a bezpečnosť pre Váš domov.

Dvojitá vypínacia automatika
Spoľahlivá vypínacia automatika je účinná nielen pri otváraní, ale aj pri zatváraní brány.Pri neočakávaných prekážkach v oblasti otvárania a na vedení popri stene sa brána okamžite zastaví. Osoby sa tak chránia pred poraneniami, vozidla alebo predmety sa nepoškodia.

SVETOVÁ NOVINKA: Automatická funkcia integrovaných dverí ovládateľná prostredníctvom madla brány
Pri bránach s pohonom je možné šírku pre prechod osôb nastaviť individuálne. Obsluha sa realizuje prostredníctvom Vášho ručného vysielača alebo voliteľným madlom brány s rádiovým modulom.

Ľahký a pokojný chod brány
Panely vypenené polyuretánom s hrúbkou 42 mm sú hore bezpečne a presne vedené stabilnými, dvojitými vodiacimi kladkami a dole v zaoblenej podlahovej lište. Vďaka konštrukcii otvorenej na obidvoch koncoch je možné podlahovú lištu jednoducho vyčistiť.

Ďalšie informácie nájdete v Katalógu alebo Vám individuálne poradíme priamo v našej predajni.