Rýchlobežné brány

pre optimalizovaný tok materiálu a lepšiu hospodárnosť

Rýchlobežné brány – sériovo s ovládaním s frekvenčným meničom

Rýchlobežné brány Hörmann sú nasadené v interiéri a ako vonkajšie ukončenie na optimalizáciu toku dopravy, na zlepšenie vnútornej klímy a na úsporu energie. Program Hörmann zahŕňa vertikálne a horizontálne sa otvárajúce, transparentné brány s flexibilným závesom, aj v kombinácii so sekcionálnymi bránami a rolovacími bránami, ako aj silné a na servis nenáročné špirálové brány s hladkými hliníkovými profilmi.

Ďalšie informácie nájdete v katalógu , ako aj v montážnych údajoch.

Brány SoftEdge so systémom Anti-Crash zvýšená bezpečnosť a takmer bez opráv

Vďaka vertikálnemu vysoko flexibilnému podlahovému profilu sú zranenia osôb zúčastnených na náraze prakticky vylúčené.

Žiaden výpadok po náraze

Inovatívna technika brány SoftEdge zabraňuje poškodeniam a tým podmieneným prestojom bránového zariadenia. Nákladné opravy, ako pri pevných konštrukciách, sa nevyskytujú. SoftEdge garantuje bezporuchové prevádzkové a výrobné procesy. 

Neprerušené napájanie prúdom so samokontrolou integrované v rozvodnej skrini

Pri výpadku prúdu dodáva neprerušené napájanie prúdom (USV) ešte dostatok energie na otvorenie brány a tým na bezpečné uvoľnenie prechodu. USV je zabudované v ovládacej skrini.

Sériové ovládanie s frekvenčným meničom

Všetky rýchlobežné brány Hörmann sa dodávajú sériovo s vysoko výkonným ovládaním s frekvenčným meničom (FU). Možná životnosť mechanických dielov brány sa tým niekoľkonásobne predĺži. Dodatočne znižuje vysoká rýchlosť otvárania a zatvárania tepelné straty a prievan na pracovisku.

Bezdrôtové vyhodnotenie kontaktnej lišty prostredníctvom bezporuchového infračerveného prenosu

Bezdrôtové vyhodnotenie kontaktných líšt (vysielač a prijímač) sa nachádza dobre chránené v bočnej vodiacej koľajnici. Prenáša impulz uzatváracej hrany spoľahlivo a bezporuchovo prostredníctvom infračerveného prenosu a nahrádza špirálový kábel. Napájanie vysielača prúdom sa uskutočňuje z bežne dostupných batérií (pre cca.100.000 otvorení brány).