Rolovacie brány a rolovacie mreže

robustné a spoľahlivé v náročnej každodennej prevádzke

Rolovacie brány a rolovacie mreže – hospodárne, robustné a spoľahlivé

Rolovacie brány a rolovacie mreže Hörmann z hliníka, ocele a ušľachtilej ocele sú vďaka svojej geniálne jednoduchej konštrukcii len s malým množstvom komponentov mimoriadne hospodárne. To sú ukončenia, ktoré sa v každodennej prevádzke vždy znovu osvedčia. Rolovacie brány a rolovacie mreže nezaberajú okolo otvoru takmer žiadne miesto. Navíjajú sa kompaktne za prekladom. Po stranách a v oblasti stropu sa nestratí žiadny cenný priestor haly.

Vysoká špecializácia v konštrukcii rolovacích brán a rolovacích mreží Hörmann ďaleko presahuje normálny štandard. Realizácia atypických riešení patrí pre náš výkonný tím ku každodennému obchodu.

Ďalšie informácie nájdete v katalógu , ako aj v montážnych údajoch.

Rýchlejšie a bezpečnejšie vďaka predbiehajúcej svetelnej závore VLR

Svetelná závora pohybujúca sa súbežne s podlahovým profilom rozpozná prekážky už pred dotykom a zastaví bránu takpovediac v predstihu. Tak sa bezpečne zabráni zraneniu osôb alebo materiálnym škodám.

Systém integrovaný v koncoch podlahového profilu je úplne obkolesený vodiacimi koľajnicami. Pri nasadení na podlahu sa svojím patentovaným mechanizmom samočinne ponorí do parkovacej polohy. Tak je takmer neviditeľný a optimálne chránený proti poškodeniu.

S VLR dodržujú aj rolovacie brány s pohonmi s rýchlym chodom;(24 ot./min na navíjacom hriadeli) suverénne zákonom stanovené hraničné hodnoty zatváracích síl brány. Riešenie, ktoré;zaručuje aj v prepravných cestách s rolovacími bránami, rýchly a bezpečný priebeh výroby a logistiky.

Oceľ „full hard“

Oceľ »full hard« profilov S Decotherm® zvyšuje odolnosť voči ohybu o trojnásobok a odolnosť voči ohnutiu o 10% oproti profilom zo štandardného materiálu. To robí brány a mreže mimoriadne robustné voči poškodeniam a stabilné pri zaťažení vetrom.

Rolovacie brány sa zatvárajú tesnejšie a šetrnejšie

Systém ZAK® posúva baly na konzolách a precízne vedie pancier, aby vošiel vždy kolmo do vodiacich koľajníc.

Prednosti systému ZAK®:

  • fúga medzi závesom rolovacej brány a prekladom sa zatvorí, brána je tesnejšia
  • menší oder a trenie na závese rolovacej brány, brána zostáva dlhšie pekná
  • výrazne nižšia hlučnosť chodu
  • menšia potreba prekladu