Priemyselné sekcionálne brány

pri sekcionálnych bránach Hörmann jednoducho všetko sedí

Jedinečný rozsiahly program sekcionálnych brán

Sekcionálne brány sa otvárajú vertikálne a získavajú tak miesto pred a za bránou. Články brány sa ukladajú plocho pod stropom, kolmo nad otvorom alebo kopírujúc strechu. Sekcionálne brány konštrukčného radu 40 z ocele, kombinácie oceľ/hliník alebo z hliníka presviedčajú jedinečnou šírkou programu, špičkovým dizajnom brán a certifikovanou bezpečnosťou. Sekcionálne brány Compact ukladajú jednotlivé lamely kolmo hneď za prekladom. Malá hĺbka zasunutia je pri halách kupolovitými svetlíkmi, sklenenými strechami a fasádami mimoriadne výhodná.

Ďalšie informácie nájdete v katalógoch , ako aj v montážnych údajoch.
Katalóg – priemyselné sekcionálne brány
Katalóg – integrované dvere bez vysokého prahu
Montážne údaje

Maximálna odolnosť voči poškriabaniu pri preskleniach sekcionálnych brán Hörmann

Presklenia DURATEC® obdržíte sériovo, bez príplatku, pri všetkých sekcionálnych bránach s čírym plastovým presklením. S plastovým presklením DURATEC® si zachovávajú sekcionálne brány Hörmann aj po viacnásobnom čistení a silnom namáhaní trvalo svoju priehľadnosť. Špeciálna povrchová úprava v kvalite automobilových reflektorov trvalo chráni tabuľku pred poškriabaním a stopami po čistení.

Bezpečné je lepšie, s inovatívnymi integrovanými dverami bez vysokého prahu

Aby sa pri prechode osôb nemusela brána otvárať, sú integrované dvere praktickým riešením. Integrované dvere Hörmann bez vysokého prahu s plochým prahom z ušľachtilej ocele vysokým v strede 10 mm a na okrajoch 5 mm (pri bránach so šírkou od 5510 mm je prah vysoký cca 13 mm) znižujú riziko potknutia a uľahčujú prejazd s kolesami.

Pri bránach ovládaných pohonom zabezpečuje predbiehajúca svetelná závora VL 2 s dvoma senzormi bezkontaktový spätný chod pri prekážkach. Kontakt integrovaných dverí garantuje, že otváranie brány je možné len pri zatvorených dverách.

Nastaviteľný profil prahu s flexibilným tesnením vyrovnáva, napriek plochej konštrukcii, ľahké nerovnosti podlahy a optimálne utesňuje dolnú hranu brány (pozri foto vpravo hore).

Za určitých predpokladov spĺňajú brány s integrovanými dverami Hörmann bez vysokého prahu so šírkou do 5500 mm požiadavky na únikové dvere.

Aby zostal v budovách s už existujúcimi bránami zachovaný lícujúci vzhľad brány, ponúkame Vám aj naďalej integrované dvere s prahom.