O firme

Spoločnosť bola založená v roku 1996. V priebehu rokov sme postupne získali veľa skúseností v oblasti dodávania tovaru a služieb priamo finálnemu zákazníkovi. V našom segmente sme si dlhoročnými skúsenosťami a odbornosťou zaistili významné postavenie.

Špecializujeme sa v oblasti predaja, montáži automatizovaných bránových systémov. Neodmysliteľnou súčasťou našich aktivít je aj predaj polotovarov pre výrobcov brán, špecializovaných polotovarov pre zámočníkov, ale aj technológii. Našou doménou sú aj sofistikovanejšie riešenia v priemysle, ale aj v privátnom sektore. Svojím zameraním patríme k najväčším dodávateľom v regióne, na čo sme aj patrične hrdý.

V posledných rokoch sme rozšírili a vyškolili náš tím natoľko, že sme schopní poskytnúť kompletné služby naším zákazníkom v akejkoľvek oblasti dodania ucelených systémov a hlavne jeho servisovania. Na realizáciu zákaziek využívame najnovšie technológie a snažíme sa takto vyhovieť náročným požiadavkám našich klientov.

Prečo my?

Samozrejme, že sme známou firmou a veľa sa o nás v regióne hovorí.
Od roku 1996 sme sa odborným vzdelávaním a systematickým rastom,
prispôsobujeme moderným technológiám, citlivo ich spájame s overenými
a funkčnými systémami.

Výber našej firmy klientom, vnímame vždy v prvom rade ako zverenie
dôvery do našich rúk.  Pre nás je to zaväzujúci moment, kedy klient sa
pre nás stáva obchodným partnerom. S radosťou môžeme konštatovať,
že starostlivosťou o klienta po predaji, sa k nám opäť radi vracajú pri
rôznych modernizáciách, ale najmä odporúčajú nás ďalej.

Dlhoročne sme firmou, ktorá je držiteľom viacerých certifikátov
pre predaj, ako aj pre montáž.
Sme autorizovaným a certifikovaným predajcom firmy Hormann.

Sme autorizovaným a certifikovaným predajcom firmy Fratelli Comunello S.P.A.

Sme autorizovaným a certifikovaným predajcom firmy CAME.

Ak chceme byť úspešní, musíme byť v dnešnej dobe maximálne
pružní. Cieľom každej modernej firmy je eliminovať skladové zásoby
na minimum. Dlhoročným pozorovaním a štatistikami, sme docielili
funkčný skladový výber tovaru, s ktorým dokážeme zásobovať aj
našich významným odberateľov vo veľkých množstvách a sortimente.

Ukážky našej práce